Medical Delta's Journey from Prototype to Payment

Medical Delta wil duurzame zorg realiseren met technologische oplossingen. Om een innovatie duurzaam te laten zijn, is het belangrijk om de volledige impact op de maatschappij te begrijpen. Dit omvat onder andere klinische, financiële, organisatorische en ethische factoren.

Bovendien moeten innovaties veilig zijn, en moet hun waarde bewezen zijn. In 2014 wist het Nederlandse televisieprogramma Radar een CE-certificering te krijgen voor een bekkenbodemmat met behulp van een mandarijnzakje. Deze halfserieuze grap toonde aan dat er behoefte is aan strengere regelgeving voor technologieën en hogere verwachtingen ten aanzien van hun bewezen waarde voor de samenleving. In het Medical Delta programma From Prototype to Payment wordt het maatschappelijk perspectief op innovatie parallel gezet aan de andere wetenschappelijke programma's. Het programma richt zich op vier pijlers: 1) financiële aspecten, 2) health technology assessment, 3) governance en 4) organisatorische aspecten. Elk van deze vier pijlers wordt hieronder nader toegelicht.

Van prototype tot betaling

Het Medical Delta programma 'From Prototype to Payment' gaat in op de volgende typen vragen:

Financiële aspecten

Wat wordt het financieringsmodel van een nieuwe technologie? Een apparaat dat eenmalig in het ziekenhuis wordt gebruikt, zal een heel ander business model hebben dan een apparaat dat meerdere malen buiten het ziekenhuis zal worden gebruikt. Een andere vraag is wie het apparaat moet kopen. Het ziekenhuis, de verzekeringsmaatschappijen of de patiënten zelf? In dit doctoraatsproject willen we inzicht krijgen in de belangrijke financiële aspecten die van invloed zijn op innovatie, vanaf de ontwikkeling tot de implementatie in de praktijk. Door het perspectief van de innovators aan te nemen, duiken we in hun wereld en leggen we de nadruk op de financiële worstelingen die ze tegenkomen tijdens het innovatieproces.

Health Technology Assessment

De ontwikkeling van nieuwe technologieën moet worden gestuurd door de beoordeling van de potentiële risico's, kosten, baten en impact ervan. Een Health Technology Assessment (HTA) is een beleidskader dat wordt gebruikt om te beslissen over de markttoegang en de terugbetaling van nieuwe technologieën. HTA verschaft de methoden om de doeltreffendheid, de organisatorische gevolgen, de financiële vragen en de kosteneffectiviteit te beoordelen. De kosteneffectiviteit van een nieuwe technologie is een essentieel onderdeel van de beoordeling. HTA kijkt naar hoeveel een bepaalde technologie kost en welke toegevoegde waarde deze biedt. HTA vergelijkt nieuwe technologieën met technologieën die momenteel worden gebruikt. In het geval van MRI-scanners bijvoorbeeld wordt nagegaan of het de moeite loont te investeren in nieuwe scanners die, hoewel ze geavanceerder zijn dan de huidige, veel meer kosten. Door een maatschappelijk perspectief te hanteren in een dergelijk HTA-kader, nemen we niet alleen de medische kosten mee, maar ook de kosten buiten het gezondheidszorgsysteem (zoals kosten voor het gezin en productiviteitskosten).

Governance

Wat zijn de gevolgen van de ontwikkeling van medische technologieën voor de governance van de gezondheidszorg? Hoe worden (innovatieve) medische technologieën op nationaal en internationaal niveau bestuurd? Met de verwachting van nieuwe regelgeving, de ontwikkeling van nieuwe methoden voor waardebepaling, en de introductie van verschillende nieuwe spelers, veranderen de verantwoordelijkheden. Conventionele manieren om deze nieuwe technologieën te reguleren zijn wellicht niet haalbaar, noch voldoende om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische technologieën te garanderen. In dit PhD-project zal de governance van medische technologie bestudeerd worden met een focus op de rol van HTA instanties.

Organisatorische aspecten

Organisatorische en professionele gevolgen hebben betrekking op de effecten van de invoering van een nieuwe technologie. Eenmaal in praktijk gebracht, hebben technologieën vaak onverwachte en zelfs onbedoelde gevolgen. We moeten ons dus afvragen welke nieuwe taken de technologie zal creëren. Moeten we nieuwe beroepsrollen creëren om deze op ons te nemen? Gaan artsen taken delegeren aan verpleegkundigen? Zullen professionals vertrouwen hebben in nieuwe soorten informatie die bijvoorbeeld door datagestuurde technologieën wordt verstrekt?

De PhD-projecten die deel uitmaken van het From Prototype to Payment-programma kunnen worden gecombineerd om een volledig beeld te geven van de maatschappelijke vragen die we vóór, tijdens en na een technologische innovatie moeten stellen. Samen kunnen de projecten geïntegreerd worden om de besluitvorming op meerdere niveaus van het gezondheidszorgsysteem te informeren- van nationale vergoedingsbeoordeling, tot organisatorische besluitvorming over hoe de dienstverlening kan worden geoptimaliseerd.

Samenwerking

Het is belangrijk om veel belanghebbenden bij dit Medical Delta programma te betrekken, om een echt parallel antwoord te kunnen geven aan de andere wetenschappelijke programma's. Zo is samenwerking met het Zorginstituut Nederland essentieel voor de governance aspecten. Naast het Zorginstituut werkt dit programma nauw samen met innovators, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, patiënten en de industrie om de volledige maatschappelijke impact van innovatieve technologieën te begrijpen.

scientific leaders

Prof. dr. Maureen Rutten

Economic Evaluation of Innovations for Health

Erasmus University Rotterdam


Prof. dr. Werner Brouwer

Health Economics

Erasmus University Rotterdam

Contactpersoon

Marina Bakker MSc

marina.bakker@medicaldelta.nl

+31 6 53 91 32 77

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.