Medical Delta's Journey from Prototype to Payment

In de vroege jaren zestig bleek dat Softenon, gebruikt als slaapmiddel en kalmerend middel voor zwangere vrouwen, leidde tot baby's met misvormde ledematen. Vanwege deze ramp realiseerden mensen zich dat nieuwe medicijnen en technologieën moeten worden gereguleerd en dat de samenleving hier in rol in moet spelen.

Nieuwe technologieën zijn te belangrijk om alleen over te laten aan artsen en technici; de ontwikkeling van nieuwe technologieën moet worden geleid door de beoordeling van de potentiële risico's, kosten, voordelen en impact op de samenleving.

In het Medical Delta-programma Van prototype tot vergoeding staat dit maatschappelijke perspectief parallel aan de twaalf andere wetenschappelijke programma's.

Health Technology Assessment

Een Health Technology Assessment (HTA) is een beleidsinstrument dat wordt gebruikt om beslissingen te maken over producten die toetreden tot de markt. HTA biedt methoden om ethische kwesties, organisatorische consequenties en kosteneffectiviteit te beoordelen.

Ethische kwesties hebben betrekking op goed doen voor iedereen. Tegenwoordig worden big data gebruikt voor vroege detectie en diagnose van ziekten. Als we beter kunnen voorspellen wanneer iemand ziek zou worden, wat zouden de gevolgen dan zijn? Zouden mensen dit willen weten? Wat zou het betekenen voor de verzekeringsmaatschappijen? Zouden we solidariteit blijven tonen met degenen die ziek worden?

Organisatorische consequenties spelen ook een rol bij de implementatie van een nieuwe technologie. Moeten we technici trainen? Moeten artsen taken delegeren aan verpleegkundigen? Wat zal het financieringsmodel van de nieuwe technologie zijn?

Een apparaat dat eenmaal in het ziekenhuis wordt gebruikt, heeft een heel ander bedrijfsmodel nodig dan een apparaat dat meerdere keren buiten het ziekenhuis wordt gebruikt. Een andere vraag is wie het apparaat zou kopen. Het ziekenhuis, verzekeringsmaatschappijen of de patiënten zelf? Antoinette de Bont, hoogleraar Sociologie van Innovatie in de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, behandelt dit soort vragen in dit Medical Delta-programma.

Toegevoegde waarde

Kosteneffectiviteit van een nieuwe technologie is een essentieel onderdeel van de HTA beoordeling. De Bont merkt op: "We kijken naar hoeveel een bepaalde technologie kost en welke toegevoegde waarde het biedt. Nieuwe technologieën worden vergeleken met technologieën die momenteel worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan zijn MRI-scanners. De scanners die vandaag worden gebruikt, werken goed, maar er worden op het moment nog betere MRI-scanners ontwikkeld. Deze kosten echter veel meer. Is het de moeite waard om hierin te investeren?"

Samenwerking

Het is belangrijk om veel belanghebbenden bij dit Medical Delta-programma te betrekken - zoals gezegd zijn nieuwe technologieën te belangrijk om alleen over te laten aan artsen en technici. Samenwerking met het National Health Care Institute (Zorginstituut Nederland) is essentieel. Naast zorginstellingen zullen ook andere besluitvormers, zoals de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugdzorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, betrokken worden bij de ontwikkeling van methoden voor de evaluatie van gezondheidstechnologieën.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.