Vooruitblik 2024: samen nog meer impact maken

maandag 18 december 2023

Doe met ons mee!’ zong het gospelkoor op de drukbezochte Medical Delta Conference van 14 november. We presenteerden onze nieuwe missie, visie en strategie en ontvouwden de plannen voor het opzetten van transdisciplinaire ‘societies’ (je kunt ze hier bekijken). Onze oproep om mee te doen, vormde het startsein voor wat we intern ‘Medical Delta 3.0’ noemen: de opmaat naar een nieuwe meerjarenprogrammering.

De gezondheidszorg ziet zich op tal van terreinen geconfronteerd met ‘wicked problems’: problemen die op elkaar inhaken, domeinoverschrijdend zijn en waarvoor dus ook niet één oplossing is. Of het nu gaat om gezondheidsverschillen, personeelstekorten, de bekostiging van innovaties, dubbele vergrijzing of drempels voor implementatie: ze zijn nauw met elkaar verweven. En dat maakt het zo lastig om er structurele oplossingen voor te vinden. Tijdens de Medical Delta Conference toonden we een video waarin drie zorgprofessionals vertellen hoe dat zich uit in de dagelijkse praktijk (kijk het hier terug).

Hoe dan wel? We zullen vanuit verschillende invalshoeken, uiteenlopende disciplines en vanuit zowel (toegepaste) wetenschap als praktijk moeten samenwerken om van fundamenteel onderzoek tot toepassing in de dagelijkse praktijk te komen.

Transdisciplinair samenwerkingsverband

De wetenschappelijke programma’s en living labs uit ‘Medical Delta 2.0’ laten zien dat interdisciplinaire samenwerking resulteert in nieuwe inzichten, nieuwe invalshoeken en nieuwe oplossingen. Waar nu de grootste uitdaging ligt, is de inbedding en de implementatie van deze nieuwe inzichten en innovaties in de gezondheidspraktijk. In de nieuwe programmering krijgt dat meer ruimte. We verschuiven daarmee van een ‘interdisciplinair samenwerkingsverband’ naar een ‘transdisciplinair samenwerkingsverband.’

Ook thematisch leggen we andere accenten. Dat wat goed is, blijft. Vanuit de wetenschappelijke basis van Medical Delta blijven we de ontwikkeling van en onderzoek naar zogenoemde ‘key enabling technologies’ voor de gezondheidszorg aanjagen.

Tegelijkertijd willen we doorpakken op thema’s die nu en in de komende jaren belangrijk zijn en worden: preventie en gezondheid, zorg in de eigen leefomgeving en vergroening van de gezondheidszorg, waarbij we nadrukkelijker de hogescholen positioneren en samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en mogelijk ook het mbo stimuleren. En op de zorgtransformatie zelf, immers: ook daar leent de Medical Delta aanpak zich uitstekend voor.

Vier ‘societies’

Vanuit vier ‘societies’ willen we transdisciplinaire samenwerking bevorderen. We hebben gekozen voor de tem ‘societies’ omdat het gaat om dynamische samenwerkingsverbanden tussen alle partners in het ecosysteem. We benutten daarbij de bekende en bewezen samenwerkingsverbanden die er zijn en gaan op zoek naar nieuwe invalshoeken en nieuwe samenwerkingspartners. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar zorgorganisaties, eindgebruikers (zorgprofessionals en patiënten), bedrijven en lokale en regionale overheden. Ook gaan we verkennen op welke wijze we mbo’s kunnen betrekken.

De vier societies zijn:

  • Zorg
  • Preventie, Gezondheid & Vitaliteit
  • Transformatie
  • Vergroening

Binnen deze vier societies zullen zich de komende maanden sterke consortia vormen.

In november vond daartoe al een werksessie plaats waaraan meer dan dertig lectoren van vier Zuid-Hollandse hogescholen deelnamen. De eerste contouren van nieuwe living labs werden daarin zichtbaar.

Ook voor de verdere invulling van de programma’s binnen de societies moeten zich consortia gaan vormen, met nadrukkelijke inbreng vanuit de kennisinstellingen en de gezondheidspraktijk, die gezamenlijk programmavoorstellen kunnen indienen.

Doe je met ons mee?

In februari starten we met de eerste bijeenkomsten voor geïnteresseerden. Heb je goede ideeën voor nieuw te vormen transdisciplinaire onderzoekslijnen binnen een van de societies? Dan nodigen we je van harte uit om met ons mee te denken.

Je kunt je alvast aanmelden via deze pagina.  

We kijken met veel nieuwsgierigheid en vol verwachtingen uit naar 2024, het jaar waarin Medical Delta samen met jullie de handschoen oppakt om in zorg en gezondheid nog meer impact te maken.

Voor nu wensen we je hele fijne feestdagen!

Namens het team en bestuur van Medical Delta,

Drs. David de Glint, Managing Director
Prof. dr. Frank Willem Jansen, Voorzitter

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.