Voucherregeling helpt 44 zorgtechnologiebedrijven met investor readiness

dinsdag 13 juni 2023

Zorgtechnologiebedrijven konden afgelopen maanden gebruikmaken van Europese subsidiegelden via Kansen voor West 2. Het innovatieprogramma ZorgTech ondersteunde bedrijven met spreekuren. De vouchers vergoedden tot €25.000 voor deelname aan een Investor Readiness Programma of tot €10.000 voor extern advies.

"De vouchers kunnen het verschil maken voor bedrijven om hun innovatie een stap verder te brengen. Door expertbegeleiding in een vroeg stadium op het gebied van bijvoorbeeld certificering of bekostiging, hoeven bedrijven niet zelf het wiel uit te vinden en kunnen zij goed voorbereid verder met de ontwikkeling van hun product. Zo willen we meer en versnelde toepassing van innovaties in de gezondheidszorg stimuleren," licht ZorgTech programmamanger Marieke Kodde toe.

Zuid-Holland telt veel technologische bedrijven die zich richten op innovaties die kunnen worden toegepast op uitdagingen in de zorg. Helaas slaagt maar een klein percentage van die bedrijven erin om hun innovatie gefinancierd en/of succesvol geïmplementeerd te krijgen, zo blijkt onder meer uit de cijfers en ervaringen van Gritd. Ook in diverse sessies en gesprekken met deelnemers uit het innovatieprogramma ZorgTech kwam structurele bekostiging van zorginnovaties keer op keer naar boven als uitdaging.

De regeling

Om bedrijven te ondersteunen is vanuit Kansen voor West vorig jaar september een voucherregeling geopend met een totaalbudget van € 500.000. Inmiddels is het hele bedrag vergeven en is de regeling gesloten. Vanuit ZorgTech werden spreekuren gehouden om bedrijven te verbinden aan experts en te helpen bij het scherp formuleren van hun adviesbehoefte. "Met het leggen van die verbindingen versterk je het ecosysteem en dat is op de lange termijn ook weer gunstig voor het innovatieklimaat," zegt Kodde. "Daarnaast gaven de spreekuren en aanvragen ons meer inzicht in de vragen die er bij bedrijven leven."

Opbrengst programmavouchers

Met een programmavoucher konden bedrijven deelnemen aan een zogenaamd Investor Readiness Programma (IRP). Tijdens zo’n programma krijgen deelnemers theorie, opdrachten, gesprekken met peers en soms ook één-op-één-coaching door experts. Na een IRP heeft een bedrijf een beter beeld waar hij nog aan moet werken om zijn slagingskans op financiering te vergroten.

In totaal werden er 15 programmavouchers verstrekt. Een van die bedrijven is Healthy Chronos, dat zich richt op blended prehabilitatieprogramma’s. Met een voucher namen zij deel aan de HealthTech Accelerator.

"Tijdens de HealthTech Accelerator zijn we in intensieve adviessessies veel meer tot de kern gekomen tot de problemen die we willen oplossen voor onze klanten en welk bedrijfsmodel daarbij hoort. Het heeft ons geholpen om onze ideale klant te kiezen om zo sneller te groeien," zegt Pieter Beynen van Healthy Chronos.

Opbrengst adviesvouchers

Met een adviesvoucher konden bedrijven de inhuur van een expert bekostigen. In totaal werden er 29 adviesvouchers toegekend. De meeste bedrijven zochten advies bij certificering, bekostiging van hun oplossing via verzekeraars, het aanscherpen van hun business case of marktpositionering. "Door hen in een vroeg stadium op een laagdrempelige manier te begeleiden, hebben we hen beter voorbereid op de lancering of opschaling van hun product," vertelt Kodde. "Dit kan echt het verschil maken en een hoop kosten of het inslaan van verkeerde richtingen voorkomen."

"Met de voucher hebben wij hulp ontvangen bij het ontwikkelen van een health technology assessment model voor Virtual Reality in de zorg," zegt Robbert Brouwer van SyncVR Medical. "Met dit model kunnen wij de kosteneffectiviteit van VR inzichtelijk maken en aantonen dat we écht kosten besparen. Ook hebben verschillende medewerkers training gehad in deze HTA-methodiek en hebben we dit binnen ons gehele bedrijf kunnen implementeren. Zo zijn we weer een stap dichterbij een duurzame financiering van VR voor de zorg."


Het innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter, TNO en Medical Delta.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.