Vouchers beschikbaar voor zorginnovaties gemeenten

maandag 10 mei 2021

Het innovatieprogramma ZorgTech stelt voor de derde maal subsidievouchers beschikbaar voor technologiebedrijven en zorgorganisaties uit de regio, dit keer met een focus op zorgopgaven in het gemeentelijk domein. 

Projectconsortia die technologische oplossingen willen realiseren voor de gezondheidszorg, kunnen ondersteuning krijgen bij de validatie van hun innovatie. Een belangrijke voorwaarde is dat bij ieder project minimaal één gemeente betrokken is. Door de toepassing van nieuwe technologie te stimuleren, wil ZorgTech gemeenten ondersteunen in hun taak om zorg bereikbaar te houden voor elke burger.

ZorgTech is een gezamenlijk programma van MRDH, InnovationQuarter, Medical Delta, TNO en de provincie Zuid-Holland. Het programma is bedoeld om innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen door toepassing van technologie.

Focus op gezondheidsuitdagingen binnen het sociaal domein

Gemeenten staan onder druk in de ondersteuning van hun inwoners bij toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Het aantal inwoners groeit. Daarnaast worden we steeds ouder. Iedere gemeente heeft een rol in de inkoop en toeleiding van bijvoorbeeld ondersteuning voor mantelzorg, zorg voor jeugd en gezin en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze taken vallen onder het zogenaamde sociaal domein.

Technologie kan worden ingezet om zorg te voorkomen of mensen langer thuis te houden en zou een oplossing kunnen zijn voor de druk op het sociaal domein. Het is alleen een flinke uitdaging om als gemeente door het bos van alle technologische innovaties oplossingen te vinden die daadwerkelijk bijdragen aan de zorg voor hun inwoners. Factoren als strenge regelgeving, de behoefte aan bewezen oplossingen en ingewikkelde financieringsstromen zijn herkenbare knelpunten.

"We geloven als gemeente in de grote veranderkracht die ondernemers, investeerders en kennisinstellingen met zich meebrengen," zegt Damiët Groen, Opgavemanager Zorg & Tech Innovatie gemeente Den Haag. "Door die werelden te koppelen aan die van het sociale domein verwachten we zorg en ondersteuning slimmer en betaalbaarder te kunnen organiseren en mensen te helpen langer en aangenamer zelfstandig te blijven. Daarmee versterken we ook de regionale economie en werkgelegenheid, zodat het mes aan meerdere kanten snijdt.”

“In de afgelopen periode hebben we daarom met meerdere gemeenten uit de hele regio gesproken over het leggen van de verbindingen tussen technologische innovaties en gemeentelijk sociaal domein en de actieve rol die de gemeente bij het verder brengen van een innovatie kan spelen," vertelt Ingrid den Heeten, Strategisch adviseur Economisch Vestigingsklimaat MRDH.

Dat er veel aandacht is voor het toepassen van technologie in het sociaal domein blijkt niet alleen uit de interesse en betrokkenheid van gemeenten, maar ook uit de start van het SocialTech Validation Lab van Yes!Delft. Hier worden verschillende startups begeleid in de validatie van hun oplossing. De vouchers die vanuit het innovatieprogramma ZorgTech beschikbaar komen, zijn mogelijk ook voor deze startups een interessante manier om de toepassing in de praktijk te kunnen toetsen.

Voorbeelden van gezochte oplossingen

Het innovatieprogramma ZorgTech zoekt voor deze voucherronde innovaties die al uitgewerkt zijn tot een (werkend) prototype. Samen met een gemeente onderzoeken zij of hun oplossing bijdraagt aan het oplossen van gemeentelijke opgaven rond (jeugd)zorg en volksgezondheid. Geen schuldsanering of arbeidsparticipatie dus - dit zijn namelijk thema’s die wel onder het sociaal domein vallen, maar niet over gezondheid gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan over de inzet van kunstmatige intelligentie, wearables of het Internet of Things om preventie mogelijk te maken of overbelasting van een mantelzorger te beperken.

Twee innovatievoorbeelden die eerder een voucher kregen en ook interessant zijn voor het gemeentelijk domein zijn, opvoedrobot Luna en de digitale leefstijlcoach MiGuide. Met Luna wordt de zelfredzaamheid van een jonge ouder vergroot en daardoor de druk op de jeugdzorgmedewerker verlicht. MiGuide helpt diabetespatiënten om hun leefstijl aan te passen en daardoor hun gezondheid te verbeteren. Zulke oplossingen helpen mee de zorg dichterbij huis te brengen, de regie over de eigen gezondheid te nemen en zorgverleners te ondersteunen.

Toegevoegde waarde programma ZorgTech

Voor projecten als Luna en MiGuide bleek het met de ondersteuning vanuit het programma makkelijker om hun innovaties te toetsen bij de partijen die er ook echt mee moeten gaan werken. Dit effect beoogt ZorgTech ook in deze voucherronde te bewerkstelligen voor de gezondheidsuitdagingen in het gemeentelijk domein.

Technologiebedrijven, zorgorganisaties en gemeenten die interesse hebben in het programma, maar nog geen compleet consortium hebben, kunnen zich voor indiening bij het programma melden. Met het netwerk van de programmapartners probeert het innovatieprogramma ZorgTech diverse partijen uit de regio met elkaar te verbinden.

Voucheraanvraag

Projectconsortia hebben tot 30 juni de tijd om een voucher aan te vragen. Er is € 250.000,- beschikbaar voor vijf innovatieprojecten. Van 25 tot 28 mei staan er spreekuren gepland om voor indiening ideeën te toetsen of hulpvragen kenbaar te maken. Op de programmasite staat alle informatie over de voorwaarden, beoordelingscriteria en het indieningsproces.

Contactpersoon

Drs. Marijke Will-Janssen Senior Innovation Manager

marijke.will@medicaldelta.nl

+31 6 28824228

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.