Medical Delta's onderzoek naar verduurzaming van de zorg

De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van de totale Nederlandse broeikasgasuitstoot. De oorzaken zijn complex en divers, waardoor transdisciplinaire samenwerking nodig is om echte stappen te maken in de vermindering ervan. Innovatie speelt daarin een voorname rol.  

Medical Delta zet zich in om met wetenschappelijk onderzoek en met een transdisciplinaire aanpak en innovatie de gezondheidszorg te verduurzamen en kennis over verduurzaming van de gezondheidszorg te delen. Iedereen kan iets aan duurzaamheid doen: privé, maar ook vanuit de professionele rol die je hebt. 

Wil je meedenken en meewerken aan een duurzamere gezondheidszorg? Op deze pagina vind je meer informatie over de mogelijkheden. Met onderstaande wegwijzers willen we je zo snel mogelijk naar de juiste plek leiden zodat jij direct werk kan maken van verduurzaming.

Jouw wegwijzer voor verduurzaming van de gezondheidszorg

Ik werk met patiënten

Ik werk als stafmedewerker of bestuurder

Ik ben onderzoeker

Ik ben student

Thesis Lab Sustainable Healtcare: barrières wegnemen

Een van de initiatieven om innovatie en onderzoek naar een groenere zorg te versnellen, is het Interdisciplinary Thesis Lab ‘Sustainable Healthcare’ dat Medical Delta in samenwerking met LDE Centre for Sustainability heeft opgezet. Masterstudenten van diverse disciplines en verschillende academische instellingen wijden hun master thesis aan onderzoek naar daadwerkelijke duurzaamheidsvraagstukken van ziekenhuizen en de industrie.

Binnen het Interdisciplinary Thesis Lab ‘Sustainable Healthcare’ zoeken masterstudenten naar antwoorden op onderzoeksvragen die ziekenhuizen en medisch technologische bedrijven indienen. Van februari tot juli doen de studenten onderzoek, waarbij ze begeleid worden door diverse praktijkexperts zoals zorgprofessionals en technologische innovators. De masterscripties die worden opgeleverd, geven nieuwe aanknopingspunten en soms ook concrete oplossingen om de gezondheidszorg te verduurzamen. Deze worden aangeboden aan de opdrachtgevers en openbaar beschikbaar gesteld, waarmee een concrete bijdrage wordt gegeven aan de verduurzaming van de gezondheidszorg.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het Interdisciplinary Thesis Lab ‘Sustainable Healthcare’ en de actuele onderzoeksvragen die worden onderzocht.

Uitkomsten onderzoek Thesis Lab Sustainable Hospitals 2022 en 2023

Klik hier voor de resultaten, een uitgebreid verslag van de round table discussie en videoregistratie van het Medical Delta Café over de onderzoeksresultaten van 2023.

Klik hier voor de resultaten, een uitgebreid verslag van de round table discussie en videoregistratie van het Medical Delta Café over de onderzoeksresultaten van 2022.

Laatste nieuws Medical Delta's onderzoek naar verduurzaming van de zorg

Contactpersonen Medical Delta

Anne Charlotte Van Blokland Voor Website

Dr. ir. Anne Charlotte van Blokland


Jansen Frank Willem 03

Prof. dr. Frank Willem Jansen


Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.