Medical Delta's onderzoek naar verduurzaming van de zorg

De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van de totale Nederlandse broeikasgas uitstoot. De oorzaken zijn complex en divers, terwijl de initiatieven om die uitstoot te verminderen vaak lokaal zijn en niet altijd samenhangend. Medical Delta zet zich in om met interdisciplinair onderzoek en innovatie de gezondheidszorg te verduurzamen en kennis over verduurzaming van de gezondheidszorg te delen.

Een van de initiatieven om innovatie en onderzoek naar een groenere zorg te versnellen, is het Interdisciplinary Thesis Lab ‘Sustainable Hospitals’ dat Medical Delta in samenwerking met LDE Centre for Sustainability heeft opgezet. Masterstudenten van diverse disciplines en verschillende academische instellingen wijden hun master thesis aan onderzoek naar daadwerkelijke duurzaamheidsvraagstukken van ziekenhuizen en de industrie.

Daarnaast organiseert Medical Delta interdisciplinaire ontmoetingen tussen wetenschappers die zich met duurzame zorg bezighouden. Een voorbeeld hiervan is de ronde tafel 'duurzame zorg' die in 2022 onderzoekers tussen universiteiten, hogescholen en onderzoekers van het RIVM op dit thema bijeenbracht. Ook levert Medical Delta een bijdrage in de discussies hoe we ziekenhuizen sneller kunnen verduurzamen door bestaande bewegingen te ondersteunen en te faciliteren. Medical Delta draagt in zijn communicatie bij aan de bewustwording en levert een actieve bijdrage in het debat.

Thesis Lab Sustainable Hospitals: barrières wegnemen

Binnen het Interdisciplinary Thesis Lab ‘Sustainable Hospitals’ zoeken masterstudenten naar antwoorden op onderzoeksvragen die ziekenhuizen en medisch technologische bedrijven indienen. Van februari tot juli doen de studenten onderzoek, waarbij ze begeleid worden door diverse praktijkexperts zoals zorgprofessionals en technologische innovators. De masterscripties die worden opgeleverd, geven nieuwe aanknopingspunten en soms ook concrete oplossingen om de gezondheidszorg te verduurzamen. Deze worden aangeboden aan de opdrachtgevers en openbaar beschikbaar gesteld tijdens een rondetafel bijeenkomst, waarmee een concrete bijdrage wordt gegeven aan de verduurzaming van de gezondheidszorg.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het Interdisciplinary Thesis Lab ‘Sustainable Hospitals’ en de actuele onderzoeksvragen die worden onderzocht.

Klik hier voor een uitgebreid verslag over de onderzoeksresultaten van 2022 en bekijk onderstaand de uitzending van een speciaal Medical Delta Café over deze resultaten terug. 

 

Overzicht scripties 2022

Een groep masterstudenten nam in 2022 deel aan het Interdisciplinary Thesis Lab Sustainable Hospitals. Klik op onderstaande links om scripties te downloaden:

The effects of patient safety culture on employee green behavior - Anouk de Reeder

Reflecting on environmental sustainability in management and organisation of healthcare - Elaine van Ee

A systematic review on the materials used in medical plastic packages and the influence of recycling on the mechanical properties of plastics - Lieke de Rouw

Costs and environmental sustainability of Dried Blood Spot versus Whole Blood sampling for patients receiving immunosuppressive therapy after kidney transplantation - Robin Weijland

Wetenschappelijk kwartiermaker

Prof. dr. Frank Willem Jansen

Gynaecology

LUMC / TU Delft

Contactpersoon

Rosa van den Berg

rosa.vandenberg@medicaldelta.nl

06 83 64 90 44

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.