Project Developer voor het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en Medical Delta zoeken een Project Developer voor het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology (0.4 - 0.6 fte). De oorspronkelijke vacaturetekst is te vinden op de website van de Hogeschool Leiden.

Medical Delta

Medical Delta brengt drie gerenommeerde universiteiten, twee universitair medische centra, vier hogescholen, overheden, bedrijven, zorginstellingen en andere partijen in Zuid-Holland samen. Medical Delta startte in 2019 een groot wetenschappelijk programma. Bijna 300 wetenschappers werken de komende jaren in vijftien verschillende consortia samen aan technologische oplossingen voor duurzame zorg. Ook bedrijven, zorginstellingen, de provincie en grote steden in de Delta zijn nauw betrokken, onder meer via Living Labs waar innovaties met eindgebruikers in de (zorg)praktijk worden getest. De doelstelling voor de komende vijf jaar is dat deze onderzoeksprogramma’s groeien in omvang en excellentie én technologische oplossingen voor duurzame zorg realiseren. Zo geeft Medical Delta een enorme impuls aan de life sciences & health-sector in Zuid-Holland en in Nederland als geheel.

Medical Delta is in 2006 opgericht door de drie universiteiten (TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam) en de twee UMC’s (LUMC en Erasmus MC) in de provincie Zuid-Holland. Sinds 2016 zijn ook vier hogescholen uit de provincie (De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden) aangesloten.

Voor meer informatie over Medical Delta verwijzen wij u naar: www.medicaldelta.nl.

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam is een dynamische onderwijsinstelling waar meer dan 40.000 studenten en 4.000 medewerkers aan hun carrière werken.

Hogeschool Rotterdam is ingericht in onderwijsinstituten, diensten en kenniscentra en werkt daarnaast in samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld het Albeda College en Zadkine (Rotterdam Academy) en STC Group (Rotterdam Mainport Institute), waarbinnen onderwijs wordt aangeboden. De Centres of Expertise vormen samenwerkingsverbanden tussen de hogeschool en het bedrijfsleven.

Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in bijna alle onderwijssectoren en biedt, verspreid over de stad, meer dan negentig opleidingen aan in de richtingen Kunst, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij, Gezondheidszorg, Economie, Techniek en Media & ICT. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. In een voortdurende wisselwerking en samenwerking delen wij kennis, kunde en ervaring met het bedrijfsleven, instellingen en overheid.

We leiden elke student op tot een professional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dat doen we in Rotterdam, een internationale en grootstedelijke context. In alles wat wij doen gaan we uit van gelijkwaardigheid, bevorderen we wederzijds respect en werken we emancipatiegericht.

Voor meer informatie over de organisatie van Hogeschool Rotterdam verwijzen wij u naar: www.hogeschoolrotterdam.nl.

Hogeschool Leiden

De hogeschool is met 25 opleidingen op vele manieren betrokken bij actuele beroepsvraagstukken en leidt op tot een keur aan beroepen en functies. Zij leidt zo’n 13.500 studenten op in een prettige en uitnodigende leer- en werkomgeving en draagt zo bij aan ontwikkeling van de beroepspraktijken en de samenleving. De hogeschool heeft ongeveer 1.250 medewerkers.

Alle opleidingen en diensten van Hogeschool Leiden werken vanuit het instellingsplan “De rijkdom van het onvoltooide” en staan voor de beloftes:

 1. Wij kennen de student, de student kent ons;
 2. Wij helpen de student actief en voltijds te leren;
 3. We verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld;
 4. We zijn een leergemeenschap; iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij;
 5. We zijn een goed georganiseerde hogeschool.

Voor meer informatie over de organisatie van Hogeschool Leiden verwijzen wij u naar: www.hogeschoolleiden.nl.

Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology

Medicijnen en klinische ingrepen kunnen in veel gevallen je gezondheid en welbevinden verbeteren. Er zijn echter ook gezondheidsvragen waarvoor de reguliere geneeswijze geen (goede) oplossingen heeft. Denk aan veelvoorkomende klachten bij chronische ziekten zoals pijn of vermoeidheid of de problematiek rondom antibioticaresistentie. Het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology richt zich op deze vragen door onderzoek te doen naar non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen.

Hoewel ‘Integrative medicine’ op steeds meer belangstelling kan rekenen, wordt het nog in beperkte mate in de zorg ingezet. Redenen hiervoor zijn onder meer een tekort aan betrouwbare en vindbare informatie over de (kosten)effectiviteit, werkingsmechanismen en veiligheid van Integrative Medicine en de ervaringen van patiënten ermee. Ook is er een gebrek aan kennis en vaardigheden om Integrative Medicine op maat toe te passen en de effecten ervan op individueel niveau te meten en te evalueren. Verder ontbreekt de mogelijkheid tot snelle, technische identificatie van veelbelovende interventies, zoals het gebruik van natuurlijke middelen voor infectieziekten.

Om Integrative Medicine verantwoord op grotere schaal beschikbaar, toegankelijker en acceptabel te maken, moeten deze barrières snel en effectief worden doorbroken. Het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology onderzoekt hoe eHealth-oplossingen ontwikkeld en gebruikt kunnen worden bij de verantwoorde keuze voor natuurlijke geneesmiddelen bij infecties en verantwoord koortsmanagement.

Ook bij chronische ziekten of pijnbestrijding liggen mogelijkheden voor technologische oplossingen vanuit Integrative Medicine.

Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, NVAA en Cure+ werken in dit living lab samen met partners in de zorgpraktijk, beroepsverenigingen, (technologische) bedrijven, patiëntenverenigingen, academische instellingen, het (beroeps)onderwijs en maatschappelijke organisaties aan technologische oplossingen. Met de ontwikkeling van keuzehulpen, monitoringtools (om effecten op individueel niveau te kunnen meten) en b.v. metabolomics tools (om veelbelovende natuurlijke stoffen te kunnen identificeren) worden de beloften van Integrative Medicine concreter ingevuld.

Functie

Voor het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren project developer die het living lab helpt verder te ontwikkelen en uitvoeren. Dit doe je samen met de lector Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden en de lectoren Complexe Pijn, Transities in Zorg en Labinnovatie en POCT van het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Daarnaast wordt momenteel de betrokkenheid vanuit een labtechnologisch perspectief van Hogeschool Leiden onderzocht. In deze functie werk je de helft van je tijd voor Hogeschool Leiden en de andere helft voor Hogeschool Rotterdam. Door deze samenwerking strekt jouw werkgebied zich uit van Rotterdam tot Leiden en omgeving.

Je bent een sparring partner voor de betrokken lectoren en onderzoekers, en denkt strategisch met hen mee op beleidsmatig, procedureel en financieel vlak. Je vertaalt de drie onderzoekslijnen van het living lab (Infectieziekten en antibioticaresistentie, Chronische ziekten en veel voorkomende klachten, Casuïstische methoden voor persoonsgerichte zorg) naar projectvoorstellen en financieringsbronnen. Je werkt aan het opzetten van zowel Nederlandse als Europese onderzoeksprojecten en hiervoor houd je subsidieregelingen, fondsen en andere financieringskansen in de gaten. Ook ben je verantwoordelijk voor het opstellen van begrotingen, samenwerkingsovereenkomsten en andere formaliteiten die komen kijken bij bv. het indienen van subsidieaanvragen en het maken van voortgangsrapportages.

Verder onderzoek je samenwerkingsmogelijkheden met partners in de zorgpraktijk, beroepsverenigingen, (technologische) bedrijven, patiëntenverenigingen, academische instellingen, het (beroeps)onderwijs en maatschappelijke organisaties. Je draagt actief bij aan het opbouwen van nieuwe netwerken in de regio.

Profiel

We zoeken iemand die analytisch is ingesteld, accuraat en gestructureerd werkt en een doortastende, creatieve en resultaatgerichte werkhouding heeft. Een luisteraar en proactieve verbinder, netwerker en teamspeler met een groot organisatievermogen die in staat is om op meerdere niveaus te werken en tussen verschillende themavelden te schakelen.

Je hebt:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de beroepspraktijk, het kennisdomein en het onderzoek van het Living Lab;
 • Kennis en ervaring met het werven van externe middelen (o.a. subsidies) voor praktijkgericht onderzoek;
 • Ervaring met het werven van middelen in het technologiedomein is een pre
 • Flexibele omgang met drukke perioden en deadlines;
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Relevant netwerk met maatschappelijke-, academische en zorgpartners in de regio’s Leiden en Rotterdam.

Aanbod

Hogeschool Leiden bied een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 2,5 jaar (D4, CAO HBO). Het salaris is afhankelijk van ervaring (schaal 11 - 12) en bedraagt minimaal €3.658,64 en maximaal €5.717,25 bruto per maand bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Plaats in de organisatie

De Project Developer ressorteert hiërarchisch onder de directeur van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden en functioneel onder de algemeen coördinator van het living lab.

Informatie

Informatie over de functie kan ingewonnen worden bij:

 • Dr. Erik Baars, algemeen coördinator van het living lab en Lector Antroposofische Gezondheidszorg bij Hogeschool Leiden via 06-38829477 of baars.e@hsleiden.nl.
 • Dr. Monique van der Wardt-Kester, Associate Lector Labinnovatie en POCT bij Hogeschool Rotterdam via 06-33740061 of m.h.a.van.der.wardt-kester@hr.nl.

De gewenste startdatum is op korte termijn, maar in overleg bespreekbaar.

Sollicitatie

Sollicitatiebrief met CV kunt U tot en met 31 januari 2022, ovv vacaturenummer 174/2021/GZ, sturen aan: verwer.p@hsleiden.nl

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie.

De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website https://www.hsleiden.nl/over[1]hl/organisatie/rechtsbescherming-en-reglementen/gedragsregels-en-rechtsbescherming.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.