Medical Delta Instruments

Living Lab Medical Delta Instruments

Technici hebben vaak innovatieve ideeën voor nieuwe medische instrumenten, maar weten veelal niet hoe het idee verder te ontwikkelen. Bedrijven die medische instrumenten ontwikkelen vinden het vaak lastig om de juiste clinici te vinden, die in een vroeg stadium van het te ontwikkelen instrument feedback kunnen geven.

Het Living Lab Medical Delta Instruments brengt de technische en klinische onderzoekers van Medical Delta en de bedrijven met elkaar in contact en ondersteunt hen bij de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige prototype series, bedoeld voor pilot(s) in patiënten. De inhoudelijke focus ligt op instrumenten voor minimaal invasieve interventies. Via pilots kan de meerwaarde van een instrument in een patiënt worden beoordeeld voordat eventuele grote investeringen worden gedaan in productiemiddelen en processen.

De dienstverlening vanuit het Living Lab omvat tevens ondersteuning in het gehele certificeringstraject (technisch dossier, klinisch protocol), op basis van kennis en expertise opgedaan vanuit diverse lopende projecten. Initiële ideeën worden daarmee daadwerkelijke medische instrumenten. Het Living Lab Medical Delta Instruments biedt de volgende mogelijkheden:

  • Ontwikkelen van Minimaal Invasieve instrumenten
  • Een gestructureerd kwaliteitsproces bij het ontwikkelen van prototypes
  • Beoordeling van meerwaarde via klinische pilots bij patiënten
  • Versnelling van innovatietrajecten


De TU Delft, ErasmusMC, LUMC, AMC, Reinier de Graaf Ziekenhuis en LIS (Leidse Instrumentmakers School) werken samen in dit Living Lab.

Contactpersoon

Rosa van den Berg

rosa.vandenberg@medicaldelta.nl

06 83 64 90 44

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.